Askeri

5/cate3/Askeri

Bürokrat

5/cate3/Bürokrat

Eğitim

5/cate3/Eğitim

Gazeteci & Yazar

5/cate3/Gazeteci%20%26%20Yazar

Siyasi

5/cate3/Siyasi

Spor

5/cate3/Spor

Sağlık

5/cate3/Sağlık

Sanat & TV

5/cate3/Sanat%20%26%20TV

İz Bırakanlar

5/cate3/İz%20Bırakanlar

Sosyal Medya

5/cate3/Sosyal%20Medya

Dini

5/cate3/Dini

Video Anlatım

5/cate3/Video

Son Eklenenler

Şuayip BİRİNCİ1973 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon illerinde tamamladı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Rize’de meslek hayatına başladı ve 2001 yılına kadar Sağlık Ocağı, 112 Acil ve Rize Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2001 yılında İstanbul'da çeşitli kamu kuruluşlarında hekimlik yaptı. 2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı, 2009 ve 2012 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kasım 2012 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Mayıs 2014 tarihinden beri Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Birinci, Ağustos 2018 itibariyle Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Dr. Birinci, 2010 yılında Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi yüksek lisans programını, 2013 yılında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2013 yılında başladığı Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programına halen devam etmektedir.

Dr. Birinci, bölgesel ve ulusal bazda çok sayıda kamu e-sağlık projesi (e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Teletıp Sistemi, Mekansal İş Zekası Uygulaması (MİZ), Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler Projesi (SİNA), Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS), Hayat Eve Sığar Uygulaması, Sağlık Pano Uygulaması, AŞILA, Hastalık Yönetim Platformu (HYP), Korona Önlem Uygulaması vb.) kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Fahrettin KOCADr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca’nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Ümit ÖzdağÜmit Özdağ, 03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur. Ümit Özdağ’ın Tokyo’da doğmasının nedeni, babası Muzaffer Özdağ’ın 27 Mayıs 1960’da gerçekleşen askeri müdahale sonrasında kurulan Milli Birlik Komitesi’nin önde gelen üyelerinden birisi olmasıdır. Alparslan Türkeş’in liderliğinde Türk siyasi tarihinde 14’ler diye bilinen grubun üyeleri çeşitli ülkelere sürülmüşlerdir. Ümit Özdağ da siyasal sürgünde doğmuştur. Aile 1963 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür. Ümit Özdağ’ın çocukluk yılları Türkiye’de geçmiştir.

Ümit Özdağ ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirmiştir. Ümit Özdağ, lise yıllarında Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde ülkücü hareket içinde siyasi mücadeleye başlamıştır. Bu mücadele sürecinde ülkücü faaliyetlerden dolayı, Ankara Koleji’nden 1977/78 öğrenim yılının son günü dersler tamamlandıktan sonra, dönemin Ankara Valisi’nin talimatı ile tasdikname ile uzaklaştırılmıştır. Bundan dolayı, Ümit Özdağ lise diplomasını Ankara’da Aktepe Lisesi’nden almıştır.

Ümit Özdağ, yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler ve felsefe fakültelerinde okumuştur. Ümit Özdağ yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

Doç. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1995 senesinde Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1997 senesinde Bitlis’in Mutki ilçesinde saha araştırması yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak’ta Erbil ve Süleymaniye’de ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir.

Ümit Özdağ, 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan ve Türkiye’de modern stratejik araştırma kurumlarının ilki olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur. Ümit Özdağ, ASAM’ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Ümit Özdağ, 2003 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı için dini ilişki ve sorunları stratejik açıdan inceleyen “Diyanet Araştırmaları Merkezi” (DİYAM) adlı stratejik araştırma merkezini kurmuş ve altı ay başkanlığını yapmıştır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ 2005 yılında “21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü” isimli düşünce kuruluşunu kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Özdağ, 2015 sonrasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün yönetim kurulu başkanlığı görevini 2021 yılına kadar sürdürmüştür.

Ümit Özdağ, sadece öğretim üyesi olduğu Gazi Üniversitesi’nde değil, Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis İstihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve İçişleri Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Özdağ, Washington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, Kahire, İskenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv’de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir. Ayrıca birçok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur.

Türkiye’nin güvenliği konusunda akademik ve siyasi çalışmalarının yanında Özdağ demokrasi mücadelesini de sadece söylem değil, eylemle de vermiştir. 2001 yılında profesör olan Ümit Özdağ, 2005 senesinde Gazi Üniversitesinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yapılan anti demokratik rektör atamasını protesto ederek Sezer Cumhurbaşkanı olduğu sürece üniversitelerde ders vermeyeceğini söyleyerek Gazi Üniversitesi’nden ayrılmıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Ahmet N. Sezer’in cumhurbaşkanlığı süresinin sona ermesi ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliğine dönmüştür.

Güvenlik bilimleri, istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yayınlanmış yirmi sekiz kitabı vardır. 11 editörlük yaptığı kitap yayınlamıştır. Almanca’dan dört tercüme kitabı mevcuttur. Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu, 21 Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi mevcuttur. Prof. Dr. Ümit Özdağ İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ümit Özdağ siyasete lise çağında başlamıştır. Almanya’da akademik eğitim sonrasında Türkiye’ye döndükten sonra 1992-1994 yılları arasında Ülkü Ocakları’nda Başbuğ Alparslan Türkeş’in talimatı ile özel eğitim grubuna ders vermiştir. 2003 senesinde aktif siyasete girmiş ve MHP Genel Başkanlığına adaylığını Bingöl’de 1978’de PKK tarafından şehit edilen MHP Bingöl Belediye Başkanı rahmetli Hikmet Tekin’in mezarında açıklamıştır. 2006 Kongresinden önce MHP Genel Merkezi tarafından MHP’den ihraç edilerek aday olması engellenmiştir.

2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP’ye davet edilmiştir. 2011 seçimlerinde İstanbul’dan MHP 2. Bölge 4. Sıra adayı gösterilmiştir. Haziran 2015 seçimlerinde MHP’den Gaziantep 1. Sıra adayı gösterilmiş ve Gaziantep Milletvekili seçilmiştir. Özdağ Kasım 2015 seçimlerinde de Gaziantep’ten milletvekili seçilmiştir. Aralık 2015’de MHP Genel Başkan yardımcısı olan Ümit Özdağ, bu görevinden istifa ederek, 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına Rize’de adaylığını açıklamıştır. Özdağ, 20 Ekim 2016 tarihinde MHP’den ihraç edilmiştir.

Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti’nin iki kurucusundan birisi olarak partinin kurucular kurulu listesini hazırlamıştır. İYİ Parti Propagandadan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olmuştur. 2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. İYİ Parti’nin siyasal çizgisinin kuruluş noktasından ayrılması üzerine 2019 yerel seçimleri sonrasında başkanlık divanından istifa etmiştir. İYİ Parti’nin melez siyaset adı verilen çizgiye kayması ve Parti içindeki FETÖ’cü sızma ile mücadele etmesi üzerine İYİ Parti Yönetimi tarafından tasfiye edilmek istenmiş partiden ihraç edilmiştir. Mahkeme kararı ile İYİ Parti’ye dönen Ümit Özdağ 4 Mart 2021’de İYİ Parti’den istifa etmiş ve Ayyıldız Hareketini kurmuştur.

Ümit Özdağ, Türk İslam kültürünün yeşermesi ve gelişiminde büyük öneme sahip Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret ederek, buradan aldığı toprağı 850 yıl sonra öğrencisi Hacı Bektaş Veli’nin türbesine getirdi.

26 Ağustos Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde anma etkinliği düzenleyen Ümit Özdağ, bu anlamlı günde Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vererek 194 kurucular kurulu üyesi ile birlikte Zafer Partisi’ni resmen kurdu.

Ümit Özdağ, Alp’in babasıdır.

Farah Zeynep Abdullah


Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Irak Türkmenlerinden, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşındı.

Lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etti. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynadı. Sadece 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol aldı.

Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara verdi. O sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yaptı. İngiltere’de Üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katıldı ve Aylin rolü için seçildi. Bundan ötürü eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

İlk Sinema oyunculuğunu İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yaptı.

Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynadı.

2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verdi.

Beşiktaş taraftarıdır.

İyi seviyede İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir.


Sait Uçar


3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon Maçka-Hamsiköy'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy İlköğretim okulunda tamamladı. Öğrenimine Trabzon Ticaret Lisesinde devam etti.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Radyosunda devam etti. Daha sonra TRT'nin açmış olduğu ses ve saz sınavına katıldı. İlk albümü  "TÜTMEZDİ BACALARI" 1980 yılında Harika Müzik Yapım’dan çıkardı. SAİT UÇAR'ın Kemençeye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktadır.

Albümlerinde sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan SAİT UÇAR, İlk bestesini ortaokul yıllarında yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.

YALANCI Albümünün ilk klibini ''Bir Sağdan Bir Soldan '' parçasına ünlü yönetmen Serdar SEKİ tarafından çekmiştir.

Aynı zaman da bu klipte kendisine Dünya'ca ünlü kemençe sanatçıları’ndan biri olan Yunan asıllı İLLEKTRA eşlik etmiştir.

Yıllardır profesyonel olarak müzikle iç içe olan KARADENİZ müziğinin usta ismi SAİT UÇAR'ın her çıkardığı albümü yüzbinler sattı.

Karadenizde adeta bir kahraman olan Sait UÇAR kendi tarzını kabul ettirerek, sevenlerinin gönlünde her zaman yer almıştır. İsmail TÜRÜT’ün birçok albümünde imzası olan sanatçı, daha sonra Davut GÜLOĞLU, Hülya POLAT, Fadime, BİZİM GÖNÜL ve daha birçok Karadenizli sanatçının albümünde besteleriyle de yer almıştır. En çok traj yakalayan ''Davalı" ve "Madur Mudur" adlı albümü oldu. 

Evli ve iki çocuk olan Sait UÇAR’ın çocuklarımın ikisi de kemençe ustasıdır, ayrıca büyük oğlu konservatuarda okumaktadır.

Karadeniz müziğinin çınarı yaklaşık 2 senedir mücadele ettiği amansız hastalığının tedavisini hastanede sürdüren Uçar,  08.02.2022 tarihinde vefat etmiştir.

Derya Büyükuncu


Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 da İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Babası Gaziantep’li bir doktor adı Yılmaz, Çapa’da öğretim görevlisi. Annesi İstanbul’lu eczacı, Kadıköy rıhtımda eczanesi var. 1,5 yaş büyük ablasının adı Berna’dır. Derya Büyükuncu, Büyükada’da oturan anneannesi ve dedesinin isteğiyle yüzme sporuna 5 yaşındayken GS kulübünde başladı. Ailesinin yazın denizde boğulmasından endişe duyması üzerine yüzme sporuyla tanıştı. Ablası Berna Büyükuncu ile yüzmeye başlayan Derya Büyükuncu, GS antrenörü tarafından yüzmede başarılı bulunmayınca, bir başka spora yönlendirildi. Ancak Derya Büyükuncu yüzmeyi çok sevdiği icin 2nra yüzmeye 7 yaşında geri döndü. Disiplinli, azimli, uysal ve mütevazi yapısıyla yaşıtları arasında kısa zamanda farklılığını ve kabiliyetini gösterdi. 2 sene kadar kısa bir zaman sonunda tarihe rekorlarıyla imza atmaya başladı.

Derya Büyükuncu Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okurken müzik ve resim derslerinden kalması nedeniyle ABD’de eğitimini sürdürme kararı alır ve 1991 yılında ABD.ye annesi ile birlikte gider. Amerika’da liseden üniversiteye geçerken, ABD’de bir numaralı öğrencilerden olur. Hangi okula gitse burs alacağı dönemi değerlendiren Derya Büyükuncu, ülkenin en iyi okullara arasında gösterilen California State University’de masterını dahi tamamlayacağından habersiz yoluna devam eder. ABD.Michigan Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunudur. Büyükuncu ABD. Los Angeles’de ikamet etmektedir.

Milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken 12 yaş grubunda Bulgaristan’da düzenlenen 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye’de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992’den itibaren beş Yaz Olimpiyatında yarışmıştır.

Derya Büyükuncu, 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez milli takımda yer aldı.

İzmir’de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalyanın sahibi oldu.

Show TV´de, 2011 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Yok böyle Dans” yarışmasına katıldı, ve 5. olmuştur. Osıralar milli takımı ve Galatasaray yüzme takımını ihmal ettiği gerekçesiyle cezaya maruz kaldı, Galatasaray Spor Kulübü ile ilişiği kesilmiştir. Yine Show TV’de, 2011 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına katıldı ve finale kaldı ve yarışmayı kazandı. ı Nihat Doğan‘ı yurt çapında açık ara farkla geçerek büyük ödülü almaya hak kazandı.

Haftada sekiz su ve üç ağırlık antrenmanı olmak üzere toplam 11 antrenman yapan ve 45 km yüzen milli yüzücünün 2004 Olimpiyatları’ndan beklentisi, ilk 16’ya girebilmek. Büyükuncu’nun sponsoru yok. Türkiye Olimpiyat Komitesi ve kulübünden maddi anlamda destek alıyor.

A.B.D.’de milli takım antrenörü David Sallow‘un yardımcısı olarak görev yapan Büyükuncu, aktif olarak yüzmeyi bıraktıktan sonra antrenörlük yapmak istiyor.

Dünya sırtüstü eski rekortmeni Jeff Rose‘u örnek alan sporcu, basketbol oynamayı, kitap okumayı ve müzik dinlemeyi seviyor.

2004’te Madrid Avrupa Şampiyonası’nda, o zamanlar O’da yüzücü olan Zehra ile hava alanında sporcuların kafilesinde karşılaştılar, “Gözleri ne güzel” dedi. 2 ay sonra çıkmaya başladılar ve 11 ay sonra Derya Büyükuncu, 2005 yılında eski Yüzücü ve antrenörü Zehra Büyükuncu ile evlendi.

Nihat Ergün


1962 yılında Kocaeli’de doğdu. Lise eğitimini İzmit Teknik Lisedinde tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını bitirdi. Serbest ticaret, muhasebe ve müşavirlik, yönetim danışmanlığı alanlarında çalıştı.

Erken yaşlarda sosyal ve siyasi faaliyetlerde bulundu. Aktif siyasi hayata 1985 yalında Refah Partisinde başladı ve ilçe Başkanlığı, il Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı görevlerine bulundu. 2001 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisine Kurucu İl Başkanlığı, Genel Başkan yardımcılığı, Gurup Başkanvekilliği yaptı. 22. 23. 24. Dönem Kocaeli milletvekili olarak, 60. Hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı, 61. Hükümette Bilim- Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.